Talent Analyse Tool

De TLN/FENEX Talent Analyse Tool helpt u om de vaardigheden, competenties en kennis van uw (Assistent) Declaranten op een handige manier in kaart te brengen. Nadat u én uw medewerker de tool hebben ingevuld, volgt er een heldere rapportage waaruit blijkt welke vaardigheden, competenties en kennis uw medewerker bezit.

Wist u dat het sinds 2016 (sinds de invoering van het DWU) verplicht is voor bedrijven om aan te tonen dat zij genoeg weten over de verschillende werkzaamheden die binnen het bedrijf verricht worden? De Talent Analyse Tool is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in het kennis- en vaardighedenniveau van iedere individuele douanemedewerker binnen een organisatie. We maken hierbij onderscheid tussen twee verschillende functies: Assistent Declarant en Declarant. Voor iedere functie is een normprofiel ontwikkeld wat is opgebouwd uit operationele en professionele competenties. Het normprofiel geeft aan wat het gewenste niveau is waarop men vaardigheden en competenties beheerst binnen de functie van (Assistent) Declarant.

Professionele competenties

De professionele competenties geven sturing aan het gewenste gedrag en de gewenste houding die ondersteunend zijn aan het goed uit kunnen voeren van specifieke taken of werkzaamheden. De professionele competenties zijn niet alleen van toepassing op douanefuncties, maar omschrijven professioneel gedrag dat in een brede context kan worden toegepast.

Operationele competenties

Operationele competenties beschrijven de kennis en vaardigheden in de vorm van concreet gedrag, dat nodig is om een specifieke douanefunctie uit te kunnen oefenen. Het gaat hierbij om vakgerelateerde kennis en kunde die op verschillende levels wordt verwacht van een iemand die een douanefunctie uitoefent.

Iedere competentie is op vier ervaringslevels uitgewerkt in concreet gedrag. Deze levels zijn:

 • Level 1: Bewustzijn;
 • Level 2: Getraind;
 • Level 3: Ervaren;
 • Level 4: Expert.
Feedbackanalyse

Middels een feedbackanalyse wordt in kaart gebracht op welk level de (Assistent) Declarant de operationele en professionele competenties beheerst.
De feedbackanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

- 0 graden- De (Assistent)Declarant geeft zichzelf feedback;
- 90 graden feedback- De (Assistent)Declarant en de leidinggevende geven feedback;
- 180 graden feedback- Naast de (Assistent) Declarant en de leidinggevende geven ook één of meerdere collega’s feedback.

De input van de (Assistent) Declarant en de input van de andere feedbackgevers in de rapportage worden afgezet tegen het normprofiel. Op die manier kan een duidelijke analyse worden gemaakt van iemands sterke punten en de ontwikkelpunten. De Talent Analyse Tool is dus een praktisch startpunt voor onder meer een persoonlijk ontwikkelplan.

De feedbackrapportage van de Talent Analyse Tool maakt inzichtelijk wat de sterke punten en de eventuele ontwikkelpunten zijn van een (Assistent) Declarant. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de ambities van zowel de organisatie als de (Assistent) Declarant kunnen gerichte activiteiten ingezet worden om de vaardigheden, competenties en kennis te ontwikkelen, dan wel functioneel in te zetten. De tool biedt daarmee ondersteuning bij:

 • Strategische personeelsplanning;
 • Loopbaanontwikkeling;
 • Performance management;
 • Vaststellen van functieprofielen;
 • Werving en selectie;
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte.

De Talent Analyse Tool is beschikbaar in verschillende pakketten. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, betaalt u eenmalig opstartkosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

Om uw medewerkers de Talent Analyse Tool te laten doorlopen, schaft u credits aan. Eén credit staat gelijk aan één volledige analyse inclusief feedbackrapportage. Bij het selecteren van het gewenste pakket kunt u aangeven hoeveel credits u wilt aanschaffen. Het is ook mogelijk om tussentijds credits bij te kopen.

De pakketten waar u uit kunt kiezen, zijn:

Standaard
 • Eigen bedrijfslogo
 • Verschillen analyse vs. normprofiel
 • Één benchmark
 • Standaard beheerdersprofielen
 • Handleiding + beperkte helpdesk
LedenNiet leden
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
Leden-
voordeel:
€ 200,-
Premium
 • Eigen bedrijfslogo
 • Bedrijfseigen Look & Feel
 • Verschillen analyse vs. normprofiel
 • Diverse benchmarks
 • Bedrijfseigen beheerdersprofielen
 • Handleiding + helpdesk
LedenNiet leden
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
Leden-
voordeel:
€ 200,-
* De genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Contactformulier

Via dit contactformulier kunt u een vraag stellen over de Talent Analyse Tool. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

FENEX verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, uitsluitend om uw vraag te kunnen beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vraag.


Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met Linda Waasdorp, contactpersoon Talent Analyse Tool, via 088-4567400.

Demo aanvragen

U kunt de Talent Analyse Tool ook zelf even proberen. Het is een handige manier om de werking van het systeem snel en goed te leren kennen. Met het onderstaand formulier kunt u een demo aanvragen van de Talent Analyse Tool. Deze versie kunt u veertien dagen lang proberen.

In de demo kunt u de volgende omgevingen van de Talent Analyse tool uitproberen:

 • Als kandidaat
 • Als beheerder
 • Allebei


Vraag met onderstaand formulier uw demo aan. U ontvangt per mail een link om in te loggen in uw demo omgeving.
Deze mail wordt automatisch verzonden. Mocht u deze niet direct ontvangen, controleert u dan of de mail niet afgevangen is door uw spamfilter.

FENEX verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het aanvragen van deze demo, uitsluitend om u de gegevens van de demo te sturen en u eventueel te kunnen bereiken.


Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met Linda Waasdorp, contactpersoon Talent Analyse Tool, via 088-4567400.


Aanmelden

Pas hier eventueel het aantal credits aan. 1 Talent credit kost € 149,- (€ 99,- voor leden) en kan worden ingezet voor 1 Talentanalyse.
De kosten voor het klaarzetten van de bedrijfsomgeving inclusief opstartondersteuning voor de beheerders.
Service & Support helpdesk voor de beheerders en deelnemers aan de Talent Analyse Tool. Voor praktische ondersteuning gedurende de volledige looptijd van het contract.
De persoon die zich namens uw organisatie hier registreert voor de ingebruikname van de Talent Analyse Tool word standaard de eerste hoofdbeheerder.
Het subdomein bepaalt het internetaders waar beheerders en deelnemers op inloggen om gebruik te maken van de tool. Het subdomein mag uit maximaal 33 tekens bestaan.
Hierbij kunnen de huisstijlkleuren van de organisatie worden opgegeven. Deze huisstijl komt terug in de look & feel van de tool.
Uitkomsten van de Talent Analyse worden afgezet tegen het normprofiel van de betreffende functie.
Naast het normprofiel kan de uitkomst van de Talent Analyse worden afgezet tegen de benchmark van de gehele branche. Zo kan het (gemiddelde) niveau van de organisatie vergeleken worden met het gemiddelde niveau van de totale branche. Daarnaast kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie.
Naast het normprofiel kan de uitkomst van de Talent Analyse worden afgezet tegen diverse branchebrede benchmarks.
Maximaal 3 beheerders met verschillende standaard beheerdersprofielen waar rechten aan zijn toegekend.
Keuze uit 5, 10 of 20 beheerders, met beheerdersprofielen die naar wens van de organisatie kunnen worden opgebouwd en aangepast.
Gebruikershandleiding, digitale rondleiding, FAQ (veelgestelde vragen), contactformulier voor overige vragen.
Telefonische helpdesk die op werkdagen tegen lokaal tarief bereikbaar is tussen 09:00 en 17:00 uur. Gebruikershandleiding, digitale rondleiding, FAQ (veelgestelde vragen), contactformulier voor overige vragen.